Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Mammon Division Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.mymammon.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mymammon.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető PDF formátumban a www.mymammon/aszf címről.

 

 1. Szolgáltatói adatok

 

Szolgáltató adatai

Cégnév:                                   Mammon Division Kft.

Székhely:                                 1142 Budapest, Dorozsmai utca 211-213. 4. lph. 5/451.

Telephely:                                1142 Budapest, Dorozsmai utca 211-213. 4. lph. 5/451.

Cégjegyzékszám:                    Cg.01-09-880091

Adószám:                                13923712-2-42

Bankszámlaszám:                    12021006-00148396-00100004 Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő:                                Tamásiné Horváth Zsuzsanna ügyvezető

Telefon:                                   +36 20 929 2629

E-mail cím:                              info@mymammon.hu

Internet cím:                             www.mymammon.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:                                                                3 in 1 Hosting Bt.

Székhely:                                                         2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.

Levelezési cím és ügyfélszolgálati iroda:           2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.

Adószám:                                                        22206118-2-13

Közösségi (EU) adószám:                                HU22206118

Cégjegyzékszám:                                            13- 6-055290

 

 

 1. Általános rendelkezések
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 • A jelen ÁSZF május 26. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi.
 • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a felhasználói fiók bármikor törölhető. A fiók törlésével a jelen szerződés megszűnik.
 • A mymammon.hu domain nevű webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.
 • A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.
 • A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. Megvásárolható termékek, termékkategóriák
 • A megvásárolható termékek a „Webáruház” menüpont alatt találhatóak.
 • A megjelenített termékek a weboldalon on-line rendelhetők. A rendelés leadása esetén a megadott szállítási címre házhoz szállítással vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyes átvétellel vehetők át telephelyünkön.
 • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nettó árak, nem tartalmazzák a törvényben előírt 27 % áfát és a házhoz szállítás díját.
 • Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
 • A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők beszállító általi, vagy rajta kívül álló egyéb okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely terméke árát, bármely paraméterét külön figyelmeztetés nélkül a weboldalon megváltoztassa, vagy bármely termék forgalmazását megszüntesse.

 

 1. Rendelés menete
 • A rendelés egyes mozzanatai:
 • A megvásárolni kívánt termékek kosárba helyezése. A kosár tartalma bővíthető vagy törölhető, a vásárlás közben a kosárba helyezett termékek nettó árainak összege folyamatosan nyomon követhető a KOSÁR MEGTEKINTÉSE ikonra kattintva.
 • A vásárlás befejezésekor: a lap alján található „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” választása.
 • Regisztrált/fiókkal rendelkező vásárlóknak bejelentkezés (e-mailcím és jelszó megadásával), új vevőknek (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mailcím, szállítási és számlázási cím) adatok megadása.
 • Kosár tartalmának ellenőrzése, tétel törlése, mennyiség módosítása, további új termék kosárba helyezése.
 • Megrendelő adatainak (név, telefonszám, e-mailcím, szállítási és számlázási cím) ellenőrzése, szükség esetén módosítási lehetőséggel.
 • Szállítási, fizetési mód kiválasztása (utánvétel, fizetés előre utalással, személyes átvétel), egyéb információk megadása.
 • Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása.
 • Megrendelés elküldése.
 • E-mail-ben kapott visszaigazolás ellenőrzése, probléma esetén haladéktalan kapcsolatfelvétel a megadott elérhetőségeken (e-mailben folyamatosan, vagy telefonon munkaidőben).
 • Hibásan leadott, téves rendelések, a rendeléstől eltérő kiszállítás esetén haladéktalanul jelezze telefonon vagy e-mailben a megadott elérhetőségeken
 • Felhívjuk a megrendelők figyelmét, hogy ügyeljenek az adatok pontos megadására, a regisztrációkor és a bejelentkezéskor, valamint a rendelés elküldése előtt ellenőrizzék azokat. Téves, hiányos adatok meghiúsíthatják a rendelés teljesítését és a kapcsolatfelvételt. Visszaigazoló e-mail kézbesítésének hiányát okozhatja tévesen megadott e-mailcím vagy technikai hiba, pl. a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége is. Az e-mailben történő visszaigazolásnak 24 órán belül meg kell történni. Amennyiben ez nem történik meg, haladéktalanul vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.
 • A megrendelés leadásához az alábbi adatokra van szükség:
 • Vezetéknév, keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám,
 • szállítási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám, emelet/ajtó)
 • számlázási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám, emelet/ajtó)
 • A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van saját fiók létrehozására, melyhez jelszó megadása szükséges.
 • A megrendelés elküldéséhez minden esetben szükség van a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.
 • Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés elküldésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A megrendelések kezelése
 • A megrendelések leadására folyamatosan van lehetőség a weboldalon, illetve az árajánlatunkra történő hivatkozással e-mailben, az info@mymammon.hu e-mail címre. A megrendelésekre vonatkozóan visszaigazolást küldünk, ennek hiányában a rendelés fogadása nem történt meg.

Megrendelő teljes mértékben felelősséget vállal azért, hogy a megrendelt termékek feliratozása céljából átadott bármilyen tartalom es grafikai anyag a Megrendelő szellemi tulajdonát képezi, vagy rendelkezik azok nyomtatási célra történő felhasználására vonatkozó minden szükséges jogtulajdonosi engedéllyel.

 

 • A mymammon.hu webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadás visszaigazolásakor a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Mammon Division Kft. Szolgáltató és a rendelést leadó Megrendelő között.
 • Termékeinket elsősorban céges megrendelőknek kínáljuk, de a minimális rendelési összeg elérése esetén magánszemélyeket is kiszolgálunk.
 • A minimális rendelési összeg nettó 20.000 Forint. Ez alatt nem áll módunkban megrendeléseket fogadni.
 • A minimális rendelési mennyiség termékenként változó, egyes termékek akár 1 darabtól is rendelhetők, de előfordulhat, hogy a gyűjtőcsomagolást nem áll módunkban megbontani. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a minimális rendelési összeghez abban az esetben is ragaszkodnunk kell, ha egy termék kisebb mennyiségben is rendelhető.

 

 1. Szállítási feltételek

 

 • A szállítás módja

Budapesten nettó 30.000 Ft rendelési összeg felett díjmentes, ennél kisebb összegű rendelés esetén a szállítás nettó 990 Ft. Vidéki címre történő kiszállítás költsége a logisztikai partnerünk mindenkori díjtáblázata alapján kerül meghatározásra. Nettó 200.000 Forintot meghaladó értékű megrendelések esetén a kiszállítás Magyarország területén ingyenes. Nemzetközi szállítási cím esetén logisztikai partnerünk mindenkori nemzetközi díjtáblázata az irányadó.

 • Szállítási határidő

Termékeink jelentős része megtalálható beszállító partnereink állandó raktárkészletén. A beszerzés, feliratozás és a logisztikai folyamatok időigényét figyelembe véve a mindenkori árajánlatban feltüntetett szállítási határidő az irányadó.

 

 • Készlethiány, kifutó termékek

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mymammon.hu internetes kínálatában szereplő termékekre vonatkozó tájékoztatás naprakész és pontos legyen, beleértve a termékek elérhetőségét is. Ennek ellenére, beszállítóink átmeneti vagy huzamosabb idejű készlethiányaira valamint katalógus-és termékváltásra visszavezethető okokból kifolyólag előfordulhat, hogy egyes termékek már nem rendelhetőek. Minden esetben alternatív lehetőségeket igyekszünk kínálni, azonban a fenti okokból bekövetkező nem teljesítésekért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Minden hasonló esetben az alternatív lehetőségek nem megfelelősége esetén, haladéktalanul gondoskodunk a beérkezett előleg visszatérítéséről.

 

 1. Fizetési módok

 

 • Céges megrendelők esetén:

Első megrendelés esetén előre utalással (A Mammon Division Kft. számlaszámára történő utalással, előlegszámla alapján), vagy az áru átvételekor készpénzben. Folyamatos együttműködés esetén egyedi megállapodás alapján, halasztott fizetési határidővel.

 

 • Magánszemélyek esetén:

Előre utalással, vagy az áru átvételekor készpénzben.

 1. Számlázás
 • Az oldalon található termékek árai nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.
 • Felhívjuk kedves céges Megrendelőink figyelmét, számlaigény esetén az adószám mező kitöltése kötelező. Ezt az adatot 2013.01.01-jétől kötelező a számlán feltüntetni. Számlát csak adószám megadásával tudunk kiállítani. Tájékoztatjuk továbbá a céges megrendelőket, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog nem illeti meg.
 • Az esetleges készlethiányért, várakozási időért vagy az ebből eredő kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

 

 1. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban
 • Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, illetve a Szolgáltatónak! Át nem vett és visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
 • Webáruházunk megrendeléseinek kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban. Kérjük, hogy a rendeléskor olyan szállítási címet adjon meg, ahol ebben az időintervallumban elérhető. Kétszeri kézbesítést kísérlünk meg, az át nem vett, visszaküldött csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 • A Vásárló házhozszállítást Magyarország teljes területén belül, bármilyen érvényes szállítási címre igényelhet. A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címéként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a Webáruházat semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli. Kérjük, lehetőség szerint olyan szállítási cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Vásárló vagy meghatalmazottja tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában. A szállítási és számlázási cím eltérő is lehet. A megrendelés teljes ellenértékét a Szállítónál az áru átvételekor kizárólag egy összegben készpénzben teljesítheti. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.
 • Átvételkor a megrendelés összegének kifizetése után a Vásárló felelőssége a csomagban szereplő tételek futár jelenlétében való ellenőrzése. A megrendelt csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Amennyiben a Vásárló a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt meghatalmazottja, vagy az általa megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket.
 • A csomag átvételét követően a felmerülő hiányosságokról a Vásárló kérése esetén a futár (Szállító) jegyzőkönyvet állít ki, majd felveszi a Webáruházzal a kapcsolatot. Utólagos reklamációt a hiányzó tételekre vonatkozóan a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.
 • A vételár a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.
 • A kiszállított árucikk a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

 

 1. Elállási Tájékoztató
 • Elállási jog, átvétel megtagadása

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak, (pl.: emblémázott termékek) vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.
 • Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, a szállítási díj kivételével.
 • Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.
 • Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 • Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek tovább forgalmazására jogosult.

 

 1. Jótállás
  • Kötelező jótállás
  • A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
  • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
  • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

11.5           Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
  • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
  • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
  • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
  • A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 12.1 és a 12.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  • A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
  • Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
  • Önkéntes jótállás
  • Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

 

 1. Szavatosság
 • Kellékszavatosság
 • Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
 • Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 • Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 1. Termékszavatosság
  • A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
  • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
  • Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  • A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
  • A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

13.9     A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Adatvédelem
  • A Mammon Division Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítésekor (szállítási) alvállalkozókat. Adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az  Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
  • A megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás, mellyel egyidőben a szerződés életbe lép.
  • A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon.
  • A szerződés nyelve magyar.
  • Az egyedi vásárlók adataikat a megrendelés folyamán rögzíthetik.

 

 1. Szerzői jogok
 • Azzal, hogy az Ügyfél belép a mymammon.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.
 • Az áruházban található tartalom a Mammon Division Kft. szellemi tulajdona.
 • Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 • Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 • A mymammon.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 • Az itt közölt képeket vagy a termékek gyártói biztosították a mymammon.hu számára vagy szabadon felhasználható forrásból származnak. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
 • A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét
 • A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok
 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

 

Budapest, 2016. május 26.

Mammon Division Kft.